קסם אנרגיה

שותפים לישראל נקייה מפחם

עיון במסמכי תת"ל 98

חזון

אתגר האנרגיה – יותר חשמל פחות זיהום

בעשורים האחרונים התרחשו בעולם שינויים סביבתיים שהובילו את מרבית מדינות העולם לחתום על התחייבות הדדית – להפחית בתחומן את פליטות גזי החממה הגורמות להתחממות הגלובלית וזיהום אוויר. מתוך הכרה בכך כי האנושות צורכת יותר ויותר אנרגיה נדרשו המדינות ליישם מדיניות אנרגטית המאפשרת את הגברת ייצור החשמל לצד הפחתה בזיהום האוויר – ובהתאם, העולם החל בתהליך גמילה של ייצור חשמל מפחם מזהם והגברת ייצור החשמל המבוסס על גז טבעי ואנרגיות מתחדשות.

אל מול שתי המגמות העולמיות: עליה עקבית ומתמשכת בביקוש לחשמל לצד תהליך גמילה משימוש בפחם מזהם לצרכי הפקת אנרגיה, קיבלו ממשלות ישראל החלטות אמיצות ומאתגרות למעננו ולמען הדורות הבאים :

  • צמצום מיידי של יצור חשמל מפחם עד לכדי הפסקה מוחלטת של ייצור חשמל מפחם במהלך העשור הקרוב.
  • הגדלת שעור ייצור החשמל מאנרגיות מתחדשות המבוססות בעיקר על שמש ורוח.
  • פיתוח תשתיות לטעינת רכבים חשמליים לקליטה מסיבית של שוק הרכב החשמלי והכרזה על הפסקת ייבוא מכוניות המונעות בבנזין וסולר החל משנת 2023 שאת מקומן יתפסו מאות אלפי מכוניות הנטענות בחשמל.

במקביל וכחלק מההתפתחות המודרנית ישראל מקדמת הקמת רשת רכבות קלות וחשמליות בגוש דן, זאת כמענה להמשך הגידול המבורך באוכלוסיית ישראל, בפיתוח וברמת החיים  – אלה ועוד רבים אחרים צורכים חשמל, בעיקר במרכז הארץ ומחייבים הקמת תחנות כוח באזורי ביקוש עם מחסור בייצור.

במסגרת צורך זה ועל בסיס הסמכה שניתנה על ידי ממשלת ישראל מקודמת תחנת כוח קסם אנרגיה.

מקור תרשים: רשות החשמל

 

אודות החברה

קסם אנרגיה

קסם אנרגיה הינה שותפות של יזמים ישראלים וקיבוץ גבעת השלושה, שהוקמה על רקע האתגר האנרגטי של מדינת ישראל: הפסקת השימוש בפחם מזהם, מעבר לייצור חשמל בגז טבעי ואנרגיות מתחדשות והקמת תחנות כוח בסמוך לאזורי הביקוש הגבוהים במרכז הארץ.

צריכת החשמל בערי המרכז היא גבוהה ביותר ובעלת קצב גידול שנתי גבוה בהשוואה לשאר האזורים. מנגד החשמל המסופק כיום לאזורים אלה נסמך ברובו על חשמל המיוצר בתחנות כוח הפועלות בדרום ובצפון הארץ, מה שמחייב דרך ארוכה, יקרה ומזהמת באמצעות רשת הולכה של קווי חשמל בדרכו לגוש דן, מה שאף לא עולה בקנה אחד עם הצורך בתכנון משק החשמל המבוסס על רמת אמינות ושרידות גבוהים.

משום כך הממשלה, משרד האנרגיה ורשויות התכנון הגדירו את אזור המרכז כאזור בעל עדיפות למיקום של תחנות חדשות שיפעלו בגז טבעי, ואשר יחליפו את תחנות הכוח הפחמיות המזהמות ויספקו את הביקוש הגובר לחשמל באזור המרכז, בו מרוכזת כמחצית אוכלוסיית ישראל.

קסם אנרגיה הוסמכה ע”י הממשלה לקדם תכנית בועדה לתשתיות לאומיות להקמת תחנת כוח שתעמוד בדרישות הסביבתיות המחמירות ביותר, לרבות חוק אויר נקי, המבטיח כי הפעלת התחנה תהיה בטוחה ביותר לסביבה.

האתגר הלאומי

גדרה חדרה ומה שביניהן

העלייה הדרמטית ביותר בביקוש לחשמל נרשמת בישראל בעיקר באזור המרכז, בו גם מרוכזים מרבית התושבים והעסקים. אך דווקא באזור בו צורכים האזרחים את מרבית החשמל אין כמעט תחנות כוח לייצור .

הנה העובדות: הממוצע לעלייה בביקוש לחשמל בישראל הוא כ-2.7% בשנה ואילו בגוש דן הביקוש כמעט כפול ומזנק בכ- 5% בשנה! למעשה בגוש דן, חבל הארץ הצפוף ביותר, פועלת רק תחנת כוח אחת – תחנת רידינג המיושנת וככזו ובהתאם לחוק אויר נקי היא מחוייבת בפינוי ועתידה להפסיק לייצר חשמל במהלך שנת 2021. יתר החשמל מועבר לערי המרכז מתחנות כוח שהוקמו בשולי המרכז, בפריפריה, ובצפון ובדרום הארץ. בכדי לתקן עיוות זה החליטה ממשלת ישראל על הקמת תחנות כוח בגז טבעי במרכז הארץ בקרבה לריכוזי הביקושים, כמו תחנת קסם אנרגיה.

 

התחנה

תחנת קסם 

תחנת קסם המקודמת במסגרת תכנית תשתית לאומית (תת”ל 98) מתוכננת לקום על שטח כלוא ובלתי מנוצל בין אזור התעשייה של כפר קסם לבין הכבישים 5, 6 ומחלף קסם.

התחנה ממוקמת בצומת אנרגיה אסטרטגי מבחינת אספקת גז טבעי ואספקת חשמל לגוש דן, זאת באמצעות שילוב בין:

  • רשת ארצית קיימת להולכת הגז לאורך כביש 6 עם תחנת הגפה לגז טבעי הקיימת בצמידות לשטח התחנה. הרשת ותחנת ההגפה הוקמו ומופעלים על ידי חברת “נתיבי הגז הטבעי לישראל” שהינה החברה הממשלתית שאמונה על הולכת הגז הטבעי בישראל.
  • הצטלבות של רשתות הולכת החשמל הארצית (קווי 400 ק”ו), דרכן יזרום החשמל שתייצר התחנה לצרכנים במרכז הארץ וגוש דן.

מיקום התחנה בצומת אנרגיה אסטרטגי מעניק לה יתרונות סביבתיים ותכנוניים מובהקים ומקנים לה חשיבות יתרה מבחינת המשך פיתוח ותכנון משק החשמל במרכז הארץ ולגבי גוש דן.

תחנת קסם אנרגיה מתוכננת לייצר חשמל בהספק של כ- 780 מגוואט, היא תופעל ע”י גז טבעי ובטכנולוגיית מחזור מהיעילות והמתקדמות בעולם. זאת במטרה לספק יותר חשמל במרכז הארץ ולהפחית את זיהום האוויר, כפי שהגדירה ממשלת ישראל.

טכנולוגיה

יותר חשמל – פחות זיהום האוויר

הקמת תחנת כוח היא תהליך ארוך, מורכב ועתיר בטכנולוגיות ומשאבים, ובכדי לספק חשמל בעוד חמש שנים צריך להתחיל לתכנן את התחנה היום, וכך אנו פועלים.

תחנת הכוח קסם אנרגיה תייצר חשמל מגז טבעי, ובהתאם לדרישות הרגולציה בישראל, ובדומה לתחנות אחרות, תתוכנן התחנה באופן שבעת חירום של הפסקת הזרמת גז טבעי תהיה ערוכה לפעול גם באמצעות סולר. אופציה זו שמורה לעיתות חרום בלבד ולפרקי זמן קצרים ביותר, אם בכלל.

התחנה תאמץ את אמות המידה המחמירות בעולם ותתבסס על הטכנולוגיה החדשנית והטובה ביותר (Best Available Technology  – (BAT עבור תחנה בהספק ומסוג זה.

אלה ועוד יאפשרו לתחנה לספק חשמל חיוני למרכז הארץ ולתרום להפחתת הזיהום ולשמירה על הסביבה והציבור.

מי אנחנו?

בעלי המניות וההנהלה

  • מבטח שמיר – חברה ציבורית, הנסחרת בבורסה לניירות ערך בתל אביב, בשליטת מאיר שמיר, איש עסקים ידוע במשק הישראלי בכלל, ומוכר היטב במגזר הקיבוצי בפרט. בין השקעותיה בעבר בהקשר למגזר הקיבוצי נמנות ההשקעות המוצלחות בתנובה, חברת סולבר (קיבוץ חצור), חברת בנטל (קיבוץ מרום גולן) והקמת “עתודות – קרן הפנסיה” של הקיבוצים, כמו גם השקעות נרחבות אחרות בארץ ובעולם בתחומי ההייטק, הנדל”ן והפיננסיים. מבטח שמיר בעלת השליטה בקסם אנרגיה.
  • קיבוץ גבעת השלושה – מחזיק בקרקע, שותף בחברה ופעיל בקידום המיזם.
  • חזי קוגלר – לשעבר מנכ”ל משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים. בשנים האחרונות יזם והוביל פרויקטים בתחום האנרגיה בארץ ובחו”ל לרבות תחנות סולאריות בנגב ובערבה המחוברות היום לרשת החשמל. שותף בחברה ומשמש מנכ”ל משותף.
  • אלון פולישוק – בעל ניסיון עשיר במגזר הציבורי והעסקי בהובלת פרויקטים בתחום האנרגיה. בשנים האחרונות שימש בתפקידים בכירים בתחום פיתוח עסקי, חוזים ורגולציה בחברות אנרגיה. בעל רקע משפטי וניסיון עשיר ברגולציה ובסטטוטוריקה בתחומי האנרגיה. שותף בחברה ומשמש מנכ”ל משותף

שאלות נפוצות

שאלות נוספות

יש לכם גם שאלה?

תודה!

שאלתך נשלחה בהצלחה!